คลิกที่ภาพเพื่อดูสภาพอากาศ
La météo en France [คลิกที่ภาพเพื่อดูสภาพอากาศ]

À visiter !

Cliquez sur un de ces liens d'en bas ... et hop ! vous êtes à l'écoute d'une
de vos radios préférées

Essayez [ลองดู ! แล้วคุณจะชอบ]
(เมื่อเข้าไปแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้)

"Yahoo! Questions / Réponses"


Essayez [ลองดู ! เครื่องมือสืบค้น Bing]
(เลือกเปลี่ยนภาษาได้)


Actualités sur 20minutes.fr
[informations en continu]
 
ENTRER SUR LE SITE (เข้าสู่เว็บไซต์เรียนภาษาฝรั่งเศส)

À visiter absolument

Ecouter la radio en ligne Ecouter France Bleu Ecouter Radio.fr Ecouter Radio France Ecouter Radio Junior Ecouter 107,3 Rouge fm (Radio canadienne)

Actualités sur M6 Info & Yahoo Actualités M6 Info sur Facebook

TV5Monde Le journal de TV5Monde Enseigner le français Apprendre le français [ดูและฟังข่าวโทรทัศน์ภาษาฝรั่งเศส / สอนภาษาฝรั่งเศส / เรียนภาษาฝรั่งเศส]
Tivi 5 Monde - La Web TV jeunesse de TV5Monde [รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กๆ]

RFI Savoirs [ฟังข่าววิทยุภาษาฝรั่งเศสแบบง่ายๆ พร้อมสคริปท์ / สอนภาษาฝรั่งเศส / เรียนภาษาฝรั่งเศส]


ATPF (สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย) เพจเฟสบุคสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย