♣ 13, 14 และ 16 เมษายน 2557 : เราเดินทางผ่านลาวที่เมืองสะหวันนะเขต (พักค้างคืนที่สะหวันนะเขต 1 คืน) ก่อนที่จะเดินทางไปยังเมืองเว้ของเวียตนาม ...

 

Mis à jour (Dimanche, 21 Décembre 2014 12:20)