♦ 2 มกราคม 2558 : ออกจากระนอง มุ่งหน้าไปยังภูเก็ต : แวะชมน้ำตกหงาวที่ระนอง ผ่านเขาหลัก ตะกั่วป่า พังงา แวะหาดท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา ก่อนมุ่งไปยังแหลมพรมเทพ เพื่อชมพระอาทิตย์ตกน้ำ แต่โชคไม่ค่อยอำนวย เมฆมากเกินไป ...

[อัลบั้ม 1] 

[อัลบั้ม 2]