♦ 30 ธันวาคม 2557 : แวะปากน้ำปราณบุรี ก่อนมาพักค้างที่ประจวบคีรีขันธ์ ...

[อัลบั้ม 1]

 

[อัลบั้ม 2]